Oferujemy :

 • Sprzedaż Nieruchomoście w Andorrra 
 • Obsługę prawną w Andorra 
 • Obsługę Nieruchomoścu na wynajem w Andorra
 • Zakup Nieruchomoścu inwestycyjnych w Andorra 
 • Organizowanie pozwolenia na zakup nieruchomości w Andorra
 • Pomoc w uzyskaniu rezydencji pasywnej lub aktywnej w Andorra 

 

RAJ PODATKOWY W SERCU EUROPY - ANDORRA - NIERUCHOMOSCI INWESTYCYJNIE - OBSŁUGA WYNAJMU - DORADZTWO PODATKOWE 

Zamieszkaj lub zainwestuj w raju podatkowym

Andorra jest niewielkim księstwem w Pirenejach na granicy Hiszpanii i Francji.

To drugie najatrakcyjniejsze miejsce do inwestowania na świecie Oraz bardzo atrakcyjny region, który odwiedza ponad 8 milionów turystów rocznie. Andorra jest jednym z 5 krajów o najwyższej jakości życia oraz jedenym z najbezpieczniejszych krajów świata.

Organizujemy  kompleksową obsługę procesu zakupu ,  doradztwo inwestycyjne i pomoc przy zakupie prywatnym i na firmę 

Organizujemy pomoc  w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń  do zakupu . 

Pomagamy przy załozeniu firmy w Andorze .

W przypadku dodatkowych pytan prosimy o kontakt andorra@pandoapartments.es

 

Andora Podatki

Mimo, że Andora nie jest już rajem podatkowym, system podatkowy Andory posiada znacznie niższe stawki niż okoliczne kraje i średnia europejska. Podatki w Andorze są jednymi z najniższych obciążeń fiskalnych na świecie, z atrakcyjnymi nominalnymi i efektywnymi stawkami. Dowiedz się wszystkiego o systemie podatkowym Andory i nowych stawkach podatkowych: IGI, IRPF, IRNR.

Podatki w Andorze

Podatki w Andorze są korzystne dla osób fizycznych i firm. System podatkowy ma na celu przyciągnięcie również dużych międzynarodowych korporacji. Księstwo nie tylko przynosi korzyści międzynarodowemu biznesowi, ale także sprzyja małym i średnim przedsiębiorstwom. Ze stawką podatku dochodowego od osób prawnych w Andorze wynoszącą 10% (w pewnych okolicznościach może być obniżona do 2%) ten pirenejski kraj oferuje najniższe podatki dochodowe i pośrednie w Europie.

Podatek VAT w Andorze (IGI)

Impost General Indirecte (IGI), odpowiednik podatku znanego jako VAT (Value Added Tax) w krajach Unii Europejskiej, jest głównym podatkiem pośrednim. Podobnie jak w przypadku jego europejskiego odpowiednika, andorski IGI ma różne stawki w zależności od opodatkowanego produktu lub usługi:

 • Ogólna stawka IGI wynosi 4,5%. Równowartość 21% w Hiszpanii, 20% we Francji, 19% w Niemczech, lub 23% w Irlandii.
 • Super obniżona stawka 0% dla niektórych usług medycznych i edukacyjnych, wynajmu mieszkań, znaczków pocztowych i inwestycji w złoto.
 • Obniżona stawka w wysokości 1% ma zastosowanie do spożycia przez ludzi, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz do nawadniania, książek, czasopism i gazet.
 • Specjalna stawka w wysokości 2,5% jest stosowana do transportu (z wyjątkiem transportu kablowego), bibliotek i archiwów, instytucji artystycznych i kulturalnych, takich jak muzea, miejsca historyczne, muzyka, kino, teatr, przedmioty sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, itp.
 • Podwyższona stawka podatkowa w wysokości 9,5% dotyczy tylko usług bankowych i finansowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych w Andorze (IS)

Podatek dochodowy od osób prawnych w Andorze to Impost de Societats (IS), który odpowiada ogólnej stawce ryczałtowej w wysokości 10%. Istnieją jednak pewne interesujące bonusy, które należy wziąć pod uwagę dla przyszłych rezydentów:

 • W pierwszym roku każdy podatnik ma obniżoną o 50% kwotę likwidacyjną.
 • Dla podatników, którzy ukonstytuowali się jako nowi przedsiębiorcy działalności gospodarczej lub zawodowej i osiągają dochód poniżej 100.000 €, stawka podatkowa obowiązująca w ciągu pierwszych 3 lat działalności wynosi: 5% dla części podstawy opodatkowania pomiędzy €0 a €50.000, 10% powyżej pozostałej podstawy opodatkowania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Andorze (IRPF)

Podatek dochodowy w Andorze od osób fizycznych jest jednym z najniższych podatków w Europie. IRPF jest podatkiem składającym się z przedziałów, które są stosowane od podstawy opodatkowania, podobnie jak w sąsiednich krajach. Nie zagłębiając się w wiele szczegółów podatku od osób fizycznych, poniżej przedstawiamy jego uproszczony obraz:

 • Od €0 do €24,000 € płaci 0%.
 • Od €24,000 do €40,000 € płaci 5%.
 • Każda kwota powyżej €40,000 jest opodatkowana stawką 10%, która jest stawką najwyższą

W przypadku małżeństw przedziały są nieco inne:

 • Od €0 do €40,000 płaci 0%
 • Od €40,001 i więcej płaci 10%.

Każda dywidenda otrzymana od spółki andorskiej jest opodatkowana stawką 0% w Andorze, co pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania. Więcej na temat tego podatku można przeczytać w naszym artykule poświęconym wyłącznie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Andorze.

Kto podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Andorze?

 • Każda osoba przebywająca na terytorium Andory dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym.
 • Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na terenie Księstwa, która przynosi korzyści, bezpośrednie lub pośrednie

Dochody podlegające opodatkowaniu od osób fizycznych

 • Handel lub działalność: wynagrodzenia, pensje, premie
 • Eksploatacja nieruchomości, w tym wynajem
 • Działalność handlowa, zawodowa i administracyjna
 • Odsetki bankowe
 • Dochód ze zmiany w składzie aktywów: zyski lub straty kapitałowe

Płatności IRPF nie podlegają następujące elementy

 • Darowizny i spadki
 • Dochód z przeniesienia własności nieruchomości

Podatek dochodowy w Andorze dla nierezydentów (IRNR)

Osoby fizyczne lub firmy, których działalność zawodowa lub gospodarcza prowadzona jest na terytorium Andory, ale miejsce stałego zamieszkania znajduje się poza Andorą, podlegają podatkowi dochodowemu dla nierezydentów, który wynosi zasadniczo 10%. Firmy świadczące usługi i zatrudniające pracowników w firmach andorskich są zobowiązane do płacenia tego podatku.

Są to zazwyczaj hiszpańscy i francuscy pracownicy transgraniczni, którzy mieszkają w swoich krajach, ale sporadycznie i nie na stałe pracują w Andorze. Dotyczy to również pracowników firm świadczących usługi, profesjonalistów związanych z edukacją, artystów oraz pracowników zrzeszonych w CASS.

Podatek od zysków kapitałowych w Andorze

Podatek od zysków kapitałowych w Andorze jest traktowany jak każdy inny zwykły dochód ekonomiczny i jest generalnie opodatkowany według stawki 10%. Jednakże, jeśli zyski kapitałowe wynikające z przeniesienia kwalifikujących się udziałów lub przeniesienia odpowiednich udziałów w spółce holdingowej są zwolnione z opodatkowania.

Podatek od nieruchomości w Andorze

Przy zakupie nieruchomości w Andorze należy wziąć pod uwagę 4% podatek od przeniesienia własności, podzielony między rząd i parafię. Z drugiej strony, istnieje podatek związany z zyskami kapitałowymi, który zmniejsza się z 15% do 1% i jest stosowany do zysków generowanych przez transakcje na rynku nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, w zależności od czasu, w którym właściciel trzymał nieruchomość przed jej sprzedażą:

 • 15% jeśli sprzedajesz swoją nieruchomość w ciągu 1 roku
 • 13%, jeśli sprzedawane w mniej niż 2 lata
 • 10% jeśli sprzedawane w mniej niż 3 lata
 • Następnie zmniejsza się o 1% każdego roku

W ten sposób rząd Andory stara się uniknąć spekulacji na rynku nieruchomości w kraju.