Kredytowanie zakupu nieruchomości do 100% !!!

Banki pożyczają Hiszpanom max. 80% i obcokrajowcom którzy  mają dochody poza granicami Hiszpanii max 60-70% wartości nieruchomości, na podstawie oficjalnej wyceny dokonanej przez uznaną przez bank firmę.

W szczególnych sytuacjach można  uzyskac finansowane do 100% warosci nieruchomości. (Informacje na zpytanie)

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII - OTRZYMANIE POŻYCZKI HIPOTECZNEJ (KROKI, CZASOCHŁONNOŚĆ i PROCEDURA) - HISZPAŃSKI SYSTEM FINANSOWANIA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

W Hiszpanii uzyskanie środków finansowych na nabycie posiadłości mieszkalnej zależy od statusu klienta oraz innych czynników, takich jak wynik raportu wyceny.

Zasadniczo dla stałych mieszkańców możliwe jest uzyskanie pożyczki na pokrycie między 85 a 100% kosztów, osoby przyjezdne mogą uzyskać pomiędzy 60 a 85% środków.

UWAGA : Posiadamy w oferice nieruchomości z przejęc bankowych na którre bank daje 100% kredytowania - zapraszamy do kontaktu  costadelsol@pandoapartments.es lub +34663652145
 

PODANIE
Podanie winno być uzgodnione pomiędzy klientem a naszym personelem telefonicznie. Nasza firma powiadomi o uzyskaniu promesy kredytowej przed upływem 24 godzin.

DOKUMENTY i ZEZWOLENIA
Po otrzymaniu promesy kredytowej do banku musi być dostarczony komplet dokumentów, aby otrzymać zezwolenie końcowe w przeciągu 48 godzin (patrz załączona lista wymaganych dokumentów).

EKSPERTYZA
Po uzyskaniu zgody na kredyt hipoteczny należy zamówić raport wyceny. Zajmuje to 3-4 dni od momentu otrzymania raportu przez bank.

 

FINALIZACJA
Po otrzymaniu raportu wyceny przez bank zaczyna się procedura finalna i trwa 3 do 4 dni potrzebne na zebranie wszystkich dokumentów i zaświadczeń przez notariusza, dokonania opłat podatków i ceł itp.

 

WAŻNA UWAGA
Warto upoważnić prawnika do dokonywania czynów prawnych w imieniu klienta, gdy ten musiałby przyjechać z daleka by złożyć niezbędny podpis. Najlepiej to zrobić przed dokonaniem rezerwacji nieruchomości – umożliwi to także uzyskanie dla klienta numeru NIE1, którego posiadanie będzie wymagane przed zatwierdzeniem kredytu.

PRZYKŁADOWE NABYCIE POSIADŁOŚCI Z DRUGIEJ RĘKI Z KREDYTEM HIPOTECZNYM:

    * CENA:                                                                         230 000 €

    * HIPOTEKA:                                                                  196 000 €

    * WYCENA:                                                                    280 000 €

    * % FINANSOWANIA LTV2:                                              70%

    * % FINANSOWANIA LTP3:                                              85%

    * ROZŁOŻENIE:                                                              30 lat

    * OPROCENTOWANIE:                                                     euribor (0.5%) + 2.5% ( wartość przykadowa)

    * REWIZJA OPROCENTOWANIA:                                       co 12 miesięcy

    * OPROCENTOWANIE W PIERWSZYM ROKU:                     3.5%

    * OPŁATA ZA PRZEDTERMINOWĄ SPŁATĘ:                       0.5%

    * RATA MIESIĘCZNA:                                                      826,34 €

    * KOSZTA:                                                                     29 000 €, jak następuje

(12.6%ceny nabycia):

   1. dokumenty, kataster i gestoria4 związane z nabyciem:      1 300 €

   2. dokumenty, kataster i gestoria związane z nabyciem:       1 320 €

   3. hipoteczne opłaty stemplowe:                                        2 800 €


   4. ITP 8% ( lub 10% VAT):                                               18 400 €

   5. ubezpieczenie budynku:                                                 280 €

   6. opłata bankowa 1.5%:                                                   2 940 €

   7. opłaty finansowe 1%:                                                    1 960 €

   8. opłaty prawne 1%:                                                        2 300 €

ŁACZNIE: 230 000 € + 31 300 € – 196 000 € = 65 300 €

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         Do każdego podania wymagana jest kopia paszportu oraz numer NIE (jeżeli klient jeszcze nie posiada numeru NIE, możemy go załatwić);

·         Stan zatrudnienia;

·         Ostatnia deklaracja podatkowa lub P-605 lub zaświadczenie podatkowe z miejsca zatrudnienia;

·         3 ostatnie potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia;

·         Wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy ( prywatne i firmowe)

·         Raport Experian6 lub o zdolności kredytowej ( opcjonalnie)

·         Bankowy list referencyjny (wszystkie narodowości oprócz Wielkiej Brytanii i Hiszpanii) ( opcjonalnie)

·         Rodzaj zatrudnienia – pracownik najemny lub osoba samozatrudniająca;

·         Zwrot z podatków z ostatnich 2 lat lub deklaracje podatkowe;

·         Stan konta z ostatnich 2 lat (wszystkie narodowości oprócz Wielkiej Brytanii i Hiszpanii);

·         Zaświadczenie o aktywach i pasywach w ciągu ostatnich 2 lat (wszystkie narodowości oprócz Wielkiej Brytanii i Hiszpanii;

·         Raport o indywidualny zdolności kredytowej lub raport Experian ( opcjonalnie)

·         Referencyjny list bankowy(wszystkie narodowości oprócz Wielkiej Brytanii i Hiszpanii).

Dokumenty w językach innych niż hiszpański lub angielski winny być przedstawione po tłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego na język hiszpański.

 

1 NIE (Numero Identificacion de Extranjeros) – Numer Identyfikacyjny Cudzoziemców

2 LTV (Loan to Value) – stosunek wartości pożyczki do wartości zabezpieczenia hipotecznego

3 LTP (Loan to Price) – stosunek wartości pożyczki do ceny posiadłości

4 Gestoria/gestor ­­– specyficzna dla Hiszpanii instytucja doradcy pomagającego poruszać się w wyjątkowo skomplikowanym w tym kraju świecie biurokracji